Ko'chamizda bir dali bor
Qiyo boqib o'tib getdi
Osongina salom bersam
Kulib ichim yoqib getdi
Ko'chamizda bir dali bor
Qiyo boqib o'tib getdi

Osongina salom bersam
Kulib ichim yoqib getdi
Getsa getsin zorimam yo'q
Shundan boshqa yorimam yo'q
Getsa getsin zorimam yo'q
Shundan boshqa yorimam yo'q