Biz bandamoz
Biz gunnoxkor
Xudoga qildik nolalar
O'tti qancha yillar

O'tti qancha sulollar
Bari kurashdi
Bari vatan uchun
Jannatda bo'lsin joylari
Lekin xech biri
Lekin qachon vatanga
Ko'tarmas yoylarin
Qara zamonga kimni

Tan olgan qo'shinin
Yig'ib biz tomonga
Shuncha yillik o'zbekning
Iymonin chiqarmoqchimi yomonga