Buncha zebo bu go`zal xilqat
Ta’rifi yo`q mo`jiza ayol
Buncha zebo bu go`zal xilqat
Ta’rifi yo`q mo`jiza ayol

Kaft uchida asraylik faqat
Yig`lamasin ojiza ayol
Kaft uchida asraylik faqat
Yig`lamasin ojiza ayol
Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin muqaddas ayol
Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin muqaddas ayol

Sevgisini rashkka yo`ymangiz
Diydoridan sevib to`ymangiz
Uni aslo yolg`iz qo`ymangiz
Yig`lamasin ojiza ayol

Uni aslo yolg`iz qo`ymangiz
Yig`lamasin u go`zal ayol
Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin muqaddas ayol
Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin muqaddas ayol
Tog`lar hayron ayol sabridan
Mehr qaynar o`tli bag`ridan

O`ksimasin nomard jabridan
Yig`lamasin muqaddas ayol
O`ksimasin nomard jabridan
Yig`lamasin muqaddas ayol

Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin muqaddas ayol
Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin mo`jiza ayol
Ayol ayol ayol ayol
Yig`lamasin muqaddas ayol