Do'stlaring ko'p lekin
Ko'ngling to'lmasa
Qo'lmasa hech biri
Foydang bo'lmasa
Do'stlaring ko'p lekin
Ko'ngling to'lmasa
Qo'lmasa hech biri
Foydang bo'lmasa

Bu nchalar shavqatsiz
Dunyoning ishi
Do'stlaring do'st bo'lmas
Boylik bo'lmasa

Qanoti do'stidur
Burgutni bilsang
U kabi ko'klarda
Shiddatla uchsang
Parvo ham qilmas
Bir kun yiqilsang
Do'stlaring do'st bo'lmas
Boylik bo'lmasa