Endi u seni sevmaydi
Yoningga kelmaydi
Sog'indim demaydi
Endi u seni sevmaydi
Yoningga kelmaydi
Sog'indim demaydi
Endi u seni sevmaydi
Yoningga kelmaydi
Sog'indim demaydi
Endi u seni sevmaydi
Yoningga kelmaydi
Sog'indim demaydi