Kelin keldi biz chalajon
Chidab tur bir pas yana jon
Qaytarmanglar jon onajon
Izn bering to'yga boray
Oxirgi bor ko'rib olay
Kelin keldi biz chalajon
Chidab tur bir pas yana jon
Qaytarmanglar jon onajon
Izn bering to'yga boray
Oxirgi bor ko'rib olay

Ko'zimdan yosh oqib tursa
Nima qilay yoqib tursa
Xursand bo'lar meni ko'rsa
Izn bering to'yga boray
Oxirgi bor ko'rib olay

Ko'zimdan yosh oqib tursa
Nima qilay yoqib tursa
Xursand bo'lar meni ko'rsa
Izn bering to'yga boray
Oxirgi bor ko'rib olay