Ko'xna xivada og'a
Munchoqdek qizni ko'rdim
Qarashlari pinxona
Oxudek qizni ko'rdim
Ko'xna xivada og'a
Munchoqdek qizni ko'rdim
Qarashlari pinxona
Oxudek qizni ko'rdim

Ibi keling deb og'a
Vox vox xayolim oldi
Ibi keling deb og'a
Vox vox xayolim oldi

Mayingina ovozi dilga
Ishq o'tini soldi
Mayingina ovozi dilga
Ishq o'tini soldi