Qarshqirday tikilib
Sovuq ko'z yonibBoshga
Tashvish tushasa
Tez mendan tonib

Xudo amal bersa
Uyalmay kulib
Eshigimdan kirib kelar
Tanishlarim ko'p

Qaniydi ko'rmasaydim bevafolarni
Tuzalmas tulkiday bedavolarni
Kecha birov bilan axdlashib tueib

Bugun menga ko'zin qisgan
Janonlarim ko'p