Boshdagi ro'moli bo'lsame
Tursa janon uyqudan

Boshdagi ro'moli bo'lsame
Tursa janon uyqudan

Surma bo'lsam ko'zigaye
Tebransa mujgon uyqudan

Surma bo'lsam ko'zigaye
Tebransa mujgon uyqudan

Yuziga qo'l tashlasam
Ko'z mardimidan qarab

Bir boqib lazzat olurmane
Ushbu yolg'on uyqudan

Yuziga qo'l tashlasam
Ko'z mardimidan qarab

Bir boqib lazzat olurmane
Ushbu yolg'on uyqudan

Bir boqib lazzat olurmane
Ushbu yolg'on uyqudan