Sizni bir bor ko'rib
Qoldim yana bir bor ko'ramanmu
Bo'lganimcha bo'lib qoldim
Yana bir bor ko'ramanmi
Sizni bir bor ko'rib
Qoldim yana bir bor ko'ramanmu
Bo'lganimcha bo'lib qoldim
Yana bir bor ko'ramanmi

Peshonam sho'r ekan sizni endi
Ko'rdim yana bir bor ko'ramanmu
Boshqasini suyib kuygan
Yuragimni uramanmu