Tashlab ketting yiroqlarga
Hili hili yorim mani
Achchig' azoblarga hili hili yorim
Tashlab ketting yiroqlarga

Hili hili yorim mani
Achchig' azoblarga hili hili yorim
Boshim urib ostonanga
Fug'onlar aylabo ketolmam

Xech qayoqlarga hili hili yorim
Boshim urib ostonanga
Fug'onlar aylabo ketolmam
Xech qayoqlarga hili hili yorim