Va nihoyat uchrading
Mana men azaldan
Qidirgan dilbar
Va nihoyat uchrading

Mana men azaldan
Qidirgan dilbar
Xayron bo'lib
Qoshing qimirlab

Mana men azaldan
Qidirgan dilbar
Mana men azaldan
Qidirgan dilbar

Xayron bo'lib
Qoshing qimirlab
Yoshligimni tor
Ko'chasida izlagandim