Erkagina dilajon
Qoqidig'e qoqindig'
Sog'insayam aytmaydi
Sog'indige sog'indik
Erkagina dilajon
Qoqidig'e qoqindig'
Sog'insayam aytmaydi
Sog'indige sog'indik

Dila dil ozor demang
Birovni g'amin yemang
Bu dunyoda dardsiz kim
Gunoxi yo'q gardsiz kim

Dila dil ozor demang
Birovni g'amin yemang
Bu dunyoda dardsiz kim
Gunoxi yo'q gardsiz kim