Ko'ksim yuragimga
Torlik qilyapti
Boy berdim eng
So'ngi choralarimni
Yorim begonaga
Yorlik qilyapti
Qo'ygin yangilama yaralarimni

Yig'laydi ko'nglimni
Avrab bo'lmaydi
Boshqa parilarda ko'nglim bo'lmaydi
Oshiqni Ollohni o'zi qo'llaydi
Qo'y yangilama yaralarimmni
Eslasam vujudim
Olovdek yonar
Eski armonlarim
Og'riqdan qonar
Qlbim hijronlarga ko'nikib qolar
Qo'y yangilama yaralarimni

Ko'ksim yuragimga
Torlik qilyapti
Boy berdim eng
So'ngi choralarimni
Yorim begonaga
Yorlik qilyapti
Qo'ygin yangilama yaralarimni