Qara do'stim hayotda
Turli insonlar bordur

Kimning qalbida quyosh
Kimlarning qalbi qordir

Qara do'stim hayotda
Turli insonlar bordur
Kimning qalbida quyosh
Kimlarning qalbi qordir

Kim uchun dunyo bozor
Yana kim uchun mozor

Kimlardir bo'lar dallol
Kimlarni holi abgor

Kim uchun dunyo bozor
Yana kim uchun mozor
Kimlardir bo'lar dallol
Kimlarni holi abgor

Qara do'stim hayotda
Turli insonlar bordur