Ikki ko'zim yo'l qarar
Qizlarim sizni so'rar
Ikki ko'zim yo'l qarar
qizlarim sizni so'rar
Uyim to'ri bo'sh turar
Ona mehmonga keling
Duo go'yim panohim
Suyanchim qiblagohim

Duo go'yim panohim
Suyanchim qiblagohim
Umr bersin ilohime
Dada mehmonga keling

Dada mehmonga keling
E-e-e-e-e ona mehmonga keling
E-e-e-e-e dada mehmonga keling
E-e-e-e-e ona mehmonga keling
E-e-e-e-e dada mehmonga keling
Do'stlar bizni sotganda ko'ksimga tosh
Otganda qo'lab turgan har onda
Aka mehmonga keling
Aka mehmonga keling

Yoshligidan bilgani
Birga o'ynab kulgani
Yoshligimdan bilganim
Quchib katta qilganim-e

Uka mehmonga keling
Uka mehmonga keling
E-e-e-e-e aka mehmonga keling
E-e-e-e-e uka mehmonga keling
M-m-m-m-m aka mehmonga keling
E-e-e-e-e uka mehmonga keling