Ohularning izidan
Qarab qolding jimgina
Tashna qilgan, zor qilgan
Aytgin, seni kimgina

Do’lana, do’lana, tog’da o’sgan do’lana
Do’lana, do’lana, yo’lim to’sgan do’lana

Do’lana, do’lana, marjon-marjon do’lana
O’z yorini topolmay zoru hayron do’lana

Do’lana, do’lana, tog’da o’sgan do’lana
Do’lana, do’lana, yo’lim to’sgan do’lana

Do’lana, do’lana, marjon-marjon do’lana
O’z yorini topolmay zoru hayron do’lana

Sen ichgan suv goh yomg’ir
Kutganing oy malakdir
Sen kechgan bu shalola
Yongan samo, falakdir

Do’lana, do’lana, tog’da o’sgan do’lana
Do’lana, do’lana, yo’lim to’sgan do’lana

Do’lana, do’lana, marjon-marjon do’lana
O’z yorini topolmay zoru hayron do’lana

Do’lana, do’lana, tog’da o’sgan do’lana
Do’lana, do’lana, yo’lim to’sgan do’lana

Do’lana, do’lana, marjon-marjon do’lana
O’z yorini topolmay zoru hayron do’lana

Topmadingmi, topdingmi
Yetmadingmi, yetdingmi
Qizil yuzing sarg’ayib
Tog’ga chiqib ketdingmi

Do’lana, do’lana, tog’da o’sgan do’lana
Do’lana, do’lana, yo’lim to’sgan do’lana

Do’lana, do’lana, marjon-marjon do’lana
O’z yorini topolmay zoru hayron do’lana

Do’lana, do’lana, tog’da o’sgan do’lana
Do’lana, do’lana, yo’lim to’sgan do’lana

Do’lana, do’lana, marjon-marjon do’lana
O’z yorini topolmay zoru hayron do’lana