Yana to'lg'oni yurak
Diydoringni ko'rib

Qayta uyg'ondi yurak
Diydoringni ko'rib

Yana to'lg'oni yurak
Diydoringni ko'rib
Diydoringni ko'rib
Qayta uyg'ondi yurage

Diydoringni ko'ribe
Diydoringni ko'rib

Sog'inganimni bildim
His hayajonga to'ldim

Sog'inganimni bildime
His hayajonga to'ldim
Jonim chiqqanday bo'ldime
Diydoringni ko'ribe

Jonim chiqqanday bo'ldime
Diydoringni ko'ribe
Diydoringni ko'rib