Olib qochaman ko'zlarimni
Nigohingdan yashiraman
Hayajonimni bildirmayman
Seni oldingdan indamay o'taman

Man o'taman man o'taman
Man o'taman man o'taman

Ketaman dema ketaman demagin
Ketaman dema ketaman demagin
Ketaman dema ketaman demagin
Ketaman dema ketaman demagin

Sevaman degin sevaman degin
Sevaman degin sevaman degin
Gulimoyimo Gulimoyim
Ketaman dema Oydin oyim