Xotinjon jon jon jon
Xotinjonim

Kel bir ko'ray sani
Xotinjon

Yuzlaringdan o'pay
Xotinjon

Xotinjon xotinjon
Kel bag'rimga bosay
Xotinjon

Hidlaringga to'yay
Xotinjon