Gulim qara qora bulut ostidaman
Qo'lingni ber yomolarning ortidaman
Senga oson menga qiyin qiyin
Sevgini deb oyoq ostidaman

Gulim qara qora bulut ostidaman
Qo'lingni ber yomolarning ortidaman
Senga oson menga qiyin qiyin
Sevgini deb oyoq ostidaman
Yuragimni yuragimni yuragimni
Olib ketsang bo'lmasmidi
Hayolimda hayolimda hayolimda
Qolib ketsang bo'lmasmidi

Yuragimni yuragimni yuragimni
Olib ketsang bo'lmasmidi
Hayolimda hayolimda hayolimda
Qolib ketsang bo'lmasmidi