Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha

Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha

Rostdan ko'nglim borin bilib
Azob berma qochib yurib
Yoqib qolding desam gulib
Yo'qay deydi Durdiposhsha

Rostdan ko'nglim borin bilib
Azob berma qochib yurib
Yoqib qolding desam gulib
Yo'qay deydi Durdiposhsha

Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha

Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani yorim Turdiposhsha
Durdiposhsha mani jonim Turdiposhsha