O'tmoqda bedor tunlar
Qaytishigni yolvorib so'rar
Yurak yig'lar
Mazmunsiz o'tar kunlar
Xatlarimga kelmas javoblar

Kunlarimni tun deyman
Axir sensiz doim zulmatman
Yolg'izmanSur'atlarga qarayman
O'tmishimni birma bir eslayman

Yonimda yo'q
Fasllar qaytib keldi
Eslagani yo'q
Endi u yo'q
Uni kutgan kunlarim ham
Tunlarimdan ko'p

Yonimda yo'q
Fasllar qaytib keldi
Eslagani yo'q
Endi u yo'q
Uni kutgan kunlarim ham
Tunlarimdan ko'p