Faqat kutgil juda intizor
Kutgil yomg'ir zeriktirganda
Meni kutgil yoqqanida qor
Xat kelmasdan yuragingingni

Qilganida qon sening birla
Sening bilan mening kutgil
Men qaytarman va men qaytarman
Mayli singlim ukam volidam