Qora qoshin kamonda
Qora qoshin
Yoshing 15 chamanda
15 yoshin

Qora qoshin kamonda
Qora qoshin

Yoshing 15 chamanda
15 yoshin

Borgim kelar
Sen tomon-tomon
Yo'qdir ko'rmasam orom
Saman saman