Aldadi meni aldadi
Kelaman deb kelme ketdi aldadi
Qolmadi menda qolmadi
Unutuvdan boshqa choram qolmadi

Aldadi meni aldadi
Kelaman deb kelme ketdi aldadi
Qolmadi menda qolmadi
Unutuvdan boshqa choram qolmadi