Kunlarning bir kunida
Ishlarimni bitkazib
Namozimga kirishdim
Vaqtidan xo'p o'tkazib

Shu paytda bir vahima
Tushdi meni boshimga

Hayolim olib ketdi
Ulgurmagan ishimga

Va'da qilib mijozim
Bugun yana kelmadi
Qarz olgan sinfdoshim
Qarzin hali bermadi

Berganida shu pulga
Yana biroz qo'shardim
Yangi qurgan uimga
Qalin gilam qo'shardim

Deya men birin ketin
Rosa hayol suribman

O'zimga kelib boqsam
Joynamozda turibman

Qaysi rakat ekanin
Eslolmayin qolardim
Xuddi dovdir qo'y kabi
Arqonimga o'raldim

Ko'rmagan ergashdek
Izingiz haqqi

Jannatda porlagan
Yuzingiz haqqi

Ummatim dedingiz
So'zingiz haqqi
Bizlarni kechiring
Yo Rasululloh