Ketaver ortga qarama qarama
Yaralab yurak qarimni qarimni
Men cho'kishga rozi
O'lsam ham o'zim
Sen bilan yolg'onlar arimas

Ketaver ortga qarama qarama
Yaralab yurak qarimni qarimni
Men cho'kishga rozi
O'lsam ham o'zim
Sen bilan yolg'onlar arimas