Obro'ga erishdingmi
Qaytib yo'qotib qo'yma
Tegmaydigan nishonga
Bilmay o'q otib qo'yma

Obro'ga erishdingmi
Qaytib yo'qotib qo'yma
Tegmaydigan nishonga
Bilmay o'q otib qo'yma

Yomon yaxshilik qilsa
Yaxshilik deb o'ylama
Qo'lingdagi qiroling
Bir dam yerga tashlama

Yomon yaxshilik qilsa
Yaxshilik deb o'ylama
Qo'lingdagi qiroling
Bir dam yerga tashlama

Obro'ga erishdingmi
Qaytib yo'qotib qo'yma
Tegmaydigan nishonga
Bilmay o'q otib qo'yma