Ko'zingizda kuzning sur'ati
Siz deb g'amlar yutdimi onam
Ezib qo'yar dunyoning dardi
Bahoringiz o'tdimi ona

Ko'zingizda kuzning sur'ati
Siz deb g'amlar yutdimi onam
Ezib qo'yar dunyoning dardi
Bahoringiz o'tdimi ona

Yuzingizda hayotning naqshi
Sabringiz ham to'ldimi onam
Sirdosh bo'lmay sizga mehribon
Quvonch tashlab ketdimi onam

Sirdosh bo'lmay sizga mehribon
Quvonch tashlab ketdimi onam
So'zingizni sadosi mayus
Armonlar ko'p bo'ldimi onam