Bir qiz nozi yoqar
Likkilab ko'z o'ynatar
Bir qiz nozi yoqar
Likkilab ko'z o'ynatar

Sho'xliklari turmagay
Kunda bir qiliq topar
Sho'xliklari turmagay
Kunda bir qiliq topar

Jikir jikir oxay oxay
Shu qiz yomon sho'xeee
Bir ko'rdim qomadi aqlim olar
Bir ko'rdim qomadi aqlim olar

Jikir jikir oxay oxay
Shu qiz yomon sho'xeee
Bir ko'rdim qomadi aqlim olar
Bir ko'rdim qomadi aqlim olar