Osildim baland dorga
San san sabab ayyara
Xovva xovva xovvaa
Osildim baland dorga

San san sabab ayyara
Xovva xovva xovvaa
Zo'rsan osmondasansan
Man pasda yerga qara

Zo'rsan osmondasansan
Man pasda yerga qara
Koshki saroydasan san
Man bir g'arib bechora

Koshki saroydasan san
Man bir g'arib bechora
Osildim baland dorga
San san sabab ayyara

Xovva xovva xovvaa
Osildim baland dorga
San san sabab ayyara
Xovva xovva xovvaa