Qancha topsang shuncha tor
Oz tuyular ortig'i
Ming yamama ro'zg'orning
Yamalmaydi yirtig'i
Kuch borida qurib ola
Davru davrob surib ol
Deya o'ziga rom etdi
Shum taqdirning tortig'i

Tirikchilik sen sababli
Ona mehri yod menga
Onam bilan g'arib kulbam
Saroy dir menga
Butun molu davlatimu
Bor bisotim olginda
Onam bilan gaplashgani
Bir daqiqa sot menga

Butun molu davlatimu
Bor bisotim olginda
Onam bilan gaplashgani
Bir daqiqa sot menga
Tirikchilik qo'yvor mqo'limni
Onamni men sog'indim
Orzu havas to'sma yo'limni
Onamni men sog'indim
Yaxshi ko'rishim aytaman
Tezda ortimga qaytaman
Onamni men sog'indim