Oy kabi balqib
Aksi suv yuzinda
Suzadi qalqib
Ko'zlaringni uzib
Bilmisan boqib
Oy kabi balqib
Aksi suv yuzinda
Suzadi qalqib
Ko'zlaringni uzib
Bilmisan boqib

Qirmizi qip qizil
G'unchalaringdan
Ibiyey bir quchsam
Belchalaringdan
Qirmizi qip qizil
G'unchalaringdan
Ibiyey bir quchsam
Belchalaringdan