O'yinga tush sen ham bo'l
Hoy oyisi oyisi
Nadur shodlik boisi
O'yinga tush sen ham bo'l
Hoy oyisi oyisi
Nadur shodlik boisi

O'ynab bergil ko'tar qo'l
Hoy oyisi oyisi
Nadur shodlik boisi
O'ynab bergil ko'tar qo'l
Hoy oyisi oyisi
Nadur shodlik boisi

Oyisi oyisi
Opasi opasi
Qizlar yopar shirmoy non
Tuzar katta dasturxon
Qizlar yopar shirmoy non
Tuzar katta dasturxon