Sho'x bolaga uchradim
bir baloga uchradim
Qolmadi hech izimdan
Qayerdan u bilmadim

Sho'x bolaga uchradim
bir baloga uchradim
Qolmadi hech izimdan
Qayerdan u bilmadim
Shu bola shu bola
Surxondaryodanmi
Shu bola shu bola
Qashqadaryodanmi

Tushib oldi izima
Tushunmadim so'zina
Yo bo'lmasa bu bola
Boshqa daryodanmi

Shu bola shu bola
Surxondaryodanmi
Shu bola shu bola
Qashqadaryodanmi
Tushib oldi izima
Tushunmadim so'zina
Yo bo'lmasa bu bola
Boshqa daryodanmi