Senga bergan mehrimni
Toshga bersam mabodo
Gullab ketardi aniq
Yo berardi bir sado

Senga bergan mehrimni
Bilsa edi ko’kda oy
Baxt yulduzi bo’lardi
Yoki quyosh hoynahoy

Na mehrimni bilding sen
Na nazarga ilding sen
Na yonimda bo’lding sen
Na jonimga kuyding sen

Senga bergan mehrimni
Ko’rganda gar sahro
Dengizday mavj urardi
Tog’ bo’lardi yo tanho

Senga bergan mehrimni
Osmonlarga otsam gar
Oftob undan kuch olib
Yonar edi har sahar

Na mehrimni bilding sen
Na nazarga ilding sen
Na yonimda bo’lding sen
Na jonimda kulding sen

Na mehrimni bilding sen…
Na yonimda bo’lding sen
Na jonimda kulding sen

Na mehrimni bilding sen
Na nazarga ilding sen
Na yonimda bo’lding sen
Na jonimga kuyding sen