Bu yo'llardan kimlar o'tmas
Kecha kunduz el hoziri

Shu yo'lla umri o'tar
Yo'l noziri el hoziri

Yo'l qoida umr foyda
Yo'lda sizdir emas oyda
Bo'lolmaydi gohi to'yda
Yo'l noziri el hoziri

Matonatli temir jonlar
Baxtsizlikka zo'r qalqonlar

Omon bo'ling mard o'g'lonlar
Yo'l noziri el hoziri

Qor ymg'irni pisand etmas
Tartib buzar uzoq ketmas
El tinchi deb yo'ldan qaytmas
Yo'l noziri el hoziri

Matonatli temir jonlar
Baxtsizlikka zo'r qalqonlar

Omon bo'ling mard o'g'lonlar
Yo'l noziri el hoziri