Yig'lamoqda qara
Ko'zida yosh
Uni ismi sevgi
Sen bilgan va
Men bilgan sevgi

Yig'lamoqda qara
Ko'zida yosh
Uni ismi sevgi
Sen bilgan va
Men bilgan sevgi
To'xtatolmay qolaman goh
Uxlatolmay qolaman goh
Uxg'atolmay qolaman goh
Bu sevgi sen bilgan va

Men bilgan sevgi
Bu sevgi sen bilgan va
Men bilgan sevgi