Pul topib dunyo topib
Tulporda uloq chopib
Ko'ksingni ko'kka otib
O'zingdan ketib qolma

Asta yur shoshilmagin
Nafratni oshirmagin
Pul topib kerilmagin
O'zingdan ketib qolma

Do'stim do'stim
O'zingdan ketib qolma
Do'stim do'stim
O'zingdan ketib qolma

Dunyoni talashmagin
Tilloga qalashmagin
Yo'lingdan adashmagin
O'zingdan ketib qolma