O'ylab bugun jonini bilmay umr shomini
Buyuk erkak nomini harom qilgan erkaklar
Boshga yopib ro'molni bilmas harom halolni

O'rnin olib ayolni salom qilgan erkaklar
Qolmadi menda toqat sendaylarga yo'q shavqat

Padaringa ming lanat ro'mol yopgan erkaklar
To'kding O'zbek shanini buzding O'zbek qonini
Buyuk erkak nomini harom qilgan erkaklar