Toshkent ko'chalari sebzorda
Bir qiz yashaydi gulzorda

Ismini aytsam hayron bo'lmang
O'sha qiz Layloda Layloda

Ro'mollar o'ragan boshiga
Usmalar qo'yganda qoshiga