Siz sabab ko'krtagim
Kerdim do'stlarim
Siz menga suyanchiq
Bildim do'stlarim
Bu ulug' kunlarda
Baralla aytay
Sizni Alloh uchun
Sevdim do'stlarim

Siz sabab ko'krtagim
Kerdim do'stlarim
Siz menga suyanchiq
Bildim do'stlarim
Bu ulug' kunlarda
Baralla aytay
Sizni Alloh uchun
Sevdim do'stlarim

Do'stlarim do'stlarim
Do'stlarim
Sizni Alloh uchun
Sevdim do'stlarim