Ishq muhabbati tushib boshima
Daryo to'ldi bugun ko'z yoshim

Yuraklaram shunchalar tosh bo'lama
Rahming gelmas ko'zlarima yoshina

Ishq muhabbati tushib boshima
Daryo to'ldi bugun ko'z yoshim

Yuraklaram shunchalar tosh bo'lama
Rahming gelmas ko'zlarima yoshina

Charaq charaq ko'zlarini
O'zim xumoriman
Jonim shirin so'zlarini
O'zim xumoriman

Charaq charaq ko'zlarini
O'zim xumoriman
Jonim shirin so'zlarini
O'zim xumoriman