Shaydo bulbulim manim
Bir qizil gulim manim
So'ylagin gulim
O'ldurur nozim mening
Bahorim yozim mening
So'ylagin gulim

Shaydo bulbulim manim
Bir qizil gulim manim
So'ylagin gulim

O'ldurur nozim mening
Bahorim yozim mening
So'ylagin gulim
Shalolam manim
Oy malayim manim
Shalolam mening
Oy gulshanim mening

Shalolam manim
Oy malayim manim
Shalolam mening
Oy gulshanim mening