Bulgun bo'lma omi
Odamlar ketgan tomi
Hattoki yozishni bilmay
O'zini eplab nomi
Ko'payapti soni

G'ayri dinlar vakili
Negadir o'zgaradi
Insonlarni shakli
Qarshimda dushmanimga
Tepkini bossam
Chiqar atrofdagilar

Meni qiynashar rosa
Gunoh bo'lar ekan
Odam o'zini ossa
Nima gunoh emasmi
Ayollar badanin sotsa