Otamning vafotidan
Azob chekib sinmadim
Axir peshonada yozilgan
Bu taqdir mani akam bilan
Birga namlangan ko'zlar
O'sha kundan boshlab
Bosi;lgan qadamla