Dillarda gumonlar
Yashaydi gumonlar
Odamlar hayrondir
Yuraklar vayrondir

Kimlardir adashar
Kimlardir topishar
O'tkinchi dunyoda
Nimani talashar

Tuproqdan yaralgan
Har bitta inson
Kim qaytar u
Allohga ayon

Besh kunlik dunyoda
Nechun ozorla gumon

Kimdur o'z do'stiga
Kuyib tosh otar
Kimdir o'z sevgisin
Arzonga sotar

O'rtada zor yig'lab qolar
Mehr muhabbat

Dillarda gumonlar
Yashaydi gumonlar
Odamlar hayrondir
Yuraklar vayrondir

Kimlardir adashar
Kimlardir topishar
O'tkinchi dunyoda
Nimani talashar