Siz qolmadi deb o'ylamang
Haliyam bor shinavanda
Bir yaxshiroq qo'shiq kuyga
Mudom intizor shinavanda

Nozik tab odam bor
Gul isiga
Mushtoq bo'lib
To'ymaganidek

Ketmay o'tirar
Yog'sa toshu qor
Haliyam bor shinavanda

Ketmay o'tirar
Yog'sa toshu qor
Haliyam bor shinavanda

Birdur bordur o'zbek elimda
Shirin so'z samimiy shinavanda