Xalq o'z ishonganin ishonar sizga
Suyib saylangani inonar sizga
Xalq o'z ishonganin ishonar sizga
Xalqning nodir mulki himoyangizda
Sabotning qanoti qayrilmasin xech
Yigit el mehridan ayrilmasin xech

Sabotning qanoti qayrilmasin xech
Yigit el mehridan ayrilmasin xech
Vatanni yurtboshini qo'riqlaydi chindan
Mard yigitlar mard o'g'lonlaring
Yurtini yurtboshini sevadi yurakdan
Mard yigitlar mard o'g'lonlaring

Ismingiz fidoyi nasibangiz mard
Erkak nomingizga qo'ndirmaysiz gard
Kechalar uyqusiz bedor saharda
Yurtboshiga hamroh yurtda safarda
Xushyorsiz joningiz garov xatarda
Siz vatan yuragi qalqonlarisiz
Bugun qutlar sizni millat va davlat

Siz davlat yuragi qalqonlarisiz
Vatanni yurtboshini qo'riqlaydi chindan
Mard yigitlar mard o'g'lonlaring
Yurtini yurtboshini sevadi yurakdan
Mard yigitlar mard o'g'lonlaring
Xalqini yurtboshini qo'riqlaydi chindan
Mard yigitlar mard o'g'lonlaring
Yurtini yurtboshini sevadi yurakdan